Tým

Náš tým tvoří odborníci a nositelé know-how, kteří jsou klíčovou složkou úspěšného projektu.

Miroslav Mašata

Déle než 16 let se zabývá obchodem. Má zkušenosti s vedením projektů. Působí jako mentor technologických startupů. Disponuje rozsáhlou sítí obchodních kontaktů v oboru zdravotnictví. Jako CEO Plasma for People Technology a.s. bude řídit a kontrolovat všechny procesy, je odpovědný za naplnění cílů.

MUDr. Pavel Kubů

MUDr. Pavel Kubů je expertem v oborech lékařské informatiky a adiktologie. Zabývá se výzkumem a vývojem nových léčebných a preventivních metod využívajících nástroje pro personalizovanou péči. V letech 2005 až 2015 pracoval pro Intel Corporation jako manažer rozvoje obchodních příležitostí ve zdravotnictví a školství ve střední a východní Evropě. Od 2006 je předsedou Etické komise Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Mezi roky 2015 a 2021 vedl Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy zaměřený na klinický výzkum a vývoj personalizovaných léčebných metod s využitím konopí, evaluaci kvality konopných produktů a vývoj nových léčebných modelů působících na endokanabinoidový systém lidského těla.

doc. PharmDr. Ing. Tomáš Vontor, CSc.

Docent farmacie a jeden z čelních expertů v oboru. Spolupracoval na patentu od samého počátku. Působil na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Zabýval se výzkumem a vývojem nových léčiv, SVP (správnou výrobní praxí). Pracoval pro řadu farmaceutických společností v Česku, USA, Itálii a na Slovensku. Je garantem projektu odpovědným za jeho medicínskou část a odborným konzultantem.

Ing. Jiří Hušek

Je ředitelem společnosti Parenteral a podílel se na vývoji patentu na Plasma for People Bloody Organic. Dále má zkušenosti s přípravou technologické části pro výrobu a je nositelem know-how. Jako odborný konzultant projektu má na starosti návrh technologie.