Research

Budoucnost využití Edestinu v souvislosti se záměrem společnosti P4P na realizaci výroby náhrady krevní plazmy.

Připravil: MUDr. Sumeet Bhullar Singh, Miroslav Mašata, květen 2021
Revidoval: MUDr. Pavel Kubů

Úvod

Naším cílem je umožnit lékařům z celého světa zlepšit zdraví pacientů pomocí aplikace Edestinu jako parenterálního roztoku.

Očekáváme, že zahájení produkce Edestinu a také Plasma for People Bloody Organic bude znamenat další stimul pro výzkumníky, kteří budou moci ověřovat účinky na lidský organismus a rozšiřovat možnosti jeho využití. Předpokládáme zapojení lékařů a specialistů a taktéž spolupráci s renomovanými společnostmi.

Následující informace jsou shrnutím výzkumů a odborných rešerší, které zkoumaly účinky Edestinu na lidský organismus nebo se věnovali obecně jednotlivým složkám konopí. Z objektivních důvodů byla pro testování použita konopná mouka či konopné semeno v některých případech i částečně separovaný edestin s nízkou čistotou, vše podáváno ústně. Jedinou aplikací nitrožilní bylo testování na zvířatech firmou Parenteral.

Doufáme, že toto shrnutí rozšíří obzory pro pochopení potenciálu užití Edestinu v medicíně.

Miroslav Mašata, CEO

Význam bílkovin v lidském těle

Klasifikace

 1. Strukturální proteiny– např. Kolagen, Keratin
 2. Aktivní proteiny – např. Hemoglobulin, hormony, protilátky a enzymy

Protein je významná živina, která tvoří velkou část denního nutričního příjmu. Bílkoviny jsou stavebním materiálem pro každou buňku v našem těle, která tvoří 80% naší suché svalové hmotnosti; 70% z toho naše kůže a 90% naší krve. [1,2]

Globulární proteiny jsou také prekurzory některých nejdůležitějších chemických prvků v těle: hemoglobinu (který transportuje kyslík), hormonů (které regulují všechny tělesné procesy), protilátek (imunoglobuliny, které odrazují invazní antigeny a patogeny) a enzymů (které katalyzují a kontrolují biochemické reakce). [1,11]

Rozbor obsahu konopného semene:

 • všech 8 esenciálních aminokyselin, [2,7] srovnatelné s běžnými živočišnými zdroji bílkovin, jako je maso, mléko a vejce.
 • dvě semi-esenciální aminokyseliny (EAA), které naše tělo nemůže produkovat. [1]
 • Výživové proteiny jsou organické molekuly složené z jednoho nebo více řetězců přibližně 20 různých druhů aminokyselin a mají řadu životně důležitých funkcí. [1]
 • Konopí obsahuje bioaktivní (globulární) protein, který se při zpracování tělem přemění zpět na aminokyselinu, která se pak používá k vytvoření jedné z mnoha bílkovin, které tělo vyžaduje.

Konopný protein neobsahuje inhibitory trypsinu, které blokují absorpci bílkovin a bez oligosacharidů (běžně se nacházejících v sóji), a mohou způsobit žaludeční nevolnost a plynatost. Jednoduché bílkoviny v konopí se skládají převážně z edestinu, albuminu a kyseliny glutamové. [7,10]

Co je plazma?

Naše krev se skládá z těchto 4 složek:

 • Červené krvinky
 • Bílé krvinky
 • Krevní destičky
 • Plazma (92% voda)

Zajímá nás plazmatická složka naší krve, která tvoří asi 55% objemu. Jedná se o průhlednou tekutou složku krve nažloutlé barvy.

Významně přispívá k přenosu živin, udržování metabolismu a přenosu informací.

Jaké složení má plazma

Plazma obsahuje 92% vody a 8% pevných látek. Zahrnuje zejména:

 1. Koagulanty, hlavně fibrinogen, pomáhá při srážení krve
 2. Plazmatické proteiny, jako je albumin a globulin, které pomáhají udržovat koloidní osmotický tlak na přibližně 25 mmHg
 3. Elektrolyty jako sodík, draslík, bikarbonát, chlorid a vápník pomáhají udržovat pH krve
 4. Imunoglobuliny pomáhají bojovat proti infekci
 5. Malé množství různých dalších enzymů, hormonů a vitamínů

Jaké jsou funkce plazmy?

Plazma slouží jako transportní médium pro dodávání živin buňkám všech orgánů a tkání lidského těla. Je také zodpovědná za přepravu odpadních produktů pocházejících z buněčného metabolismu do ledvin, jater a plic za účelem čištění vnitřního prostředí a vylučování z organismu.

Plasma je také transportním systémem pro krevní buňky a hraje zásadní roli při udržování normálního krevního tlaku.

Plazma pomáhá distribuovat teplo do celého těla a udržovat homeostázu neboli biologickou rovnováhu vnitřního prostředí organismu, včetně acidobazické rovnováhy v krvi a orgánech a tkáních lidského těla.

Kromě přepravy odpadu a regulace tělesné teploty má plazma několik dalších klíčových funkcí, které jsou realizovány jejími různými složkami:

Bílkoviny

Plazma obsahuje dva klíčové proteiny zvané albumin a fibrinogen. Albumin je nezbytný pro udržení rovnováhy tekutin, tzv. onkotického tlaku, v krvi.

Tento tlak brání průsaku tekutiny do oblastí těla a kůže, kde se obvykle shromažďuje méně tekutin. Například lidé s nízkou hladinou albuminu mohou mít otoky rukou, nohou a břicha.

Fibrinogen pomáhá snižovat aktivní krvácení, takže je důležitou součástí procesu srážení krve. Pokud člověk ztratí hodně krve, ztratí také plazmu a fibrinogen. To ztěžuje srážení krve, což může vést k oběhově významné ztrátě krve a závažnému ohrožení života.

Imunoglobuliny

Plazma obsahuje gama globuliny. Gama globuliny jsou jedním z druhů imunoglobulinů. Imunoglobuliny pomáhají tělu bojovat s infekcemi.

Elektrolyty

Elektrolyty vedou elektřinu, když se rozpustí ve vodě, odtud jejich název. Mezi běžné elektrolyty patří sodík, draslík, hořčík a vápník. Každý z těchto elektrolytů hraje v těle klíčovou roli.

Pokud nemá organismus dostatek elektrolytů, můžete se jejich nedostatek projevit řadou příznaků, včetně:

 • svalové slabosti
 • záchvatů
 • srdeční arytmie

Je známo, že Hemoglobin není obsažen v krevní plazmě, ale spíše v červených krvinkách a má molekulární hmotnost kolem 64,8 kDA. Avšak gama globuliny v plazmě mají vyšší molekulární hmotnost kolem 160-960 kDA. Edestin má podobnou molekulární hmotnost jako plazmatické globuliny, a proto je schopen vyvolat osmotické účinky a udržet intravaskulární objem obíhající tekutiny podobně jako lidský Albumin.

EDESTIN

Edestin je protein (hexameric globulin) obsažený v konopném semenu (35-65%), který je podobný globulinu obsaženému v krevní plazmě a je kompatibilní s lidským trávicím systémem. [2,10]

Edestin je protein běžně označovaný jako Globulin – což jsou bioaktivní proteiny. Je to také kompletní protein a má pozoruhodně podobné vlastnosti jako lidský globulin.

Klíčové vlastnosti pro IV použití

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Tyto fyzikální, chemické a tzv. koloidní vlastnosti bílkovin v roztoku lze vysvětlit dvěma hlavními principy:

 1. princip - bílkoviny jsou amfoterní elektrolyty, které stechiometricky reagují s kyselinami a zásadami za vzniku solí schopných elektrolytické disociace. - To znamená, že potenciálně mohou pomoci jako pufr v krevní plazmě.
 2. princip - Donnanův princip membránové rovnováhy - který nastává, když jsou dva roztoky odděleny membránou nepropustnou pro jeden ion jednoho z roztoků.
 • Rozpustnost: Edestin se v solném roztoku rozpouští podobně jako bílkoviny v krevní plazmě při podobném rozmezí pH.
 • Viskozita - Edestin rozpuštěný ve fyziologickém roztoku má podobnou viskozitu jako krevní plazma.
 • Edestin je makromolekula (protein), což jsou lineární polymery složené z monomerních jednotek zvaných aminokyseliny.
  • Terciární struktura edestinu se velmi podobá struktuře lidského globulinu a může vykazovat podobné vlastnosti (tj. schopnost přenášet kyslík).

2. Biologické vlastnosti:

 • Přímé: udržování intra-vaskulárního osmotického tlaku
  • Protože má edestin vysokou molekulovou hmotnost 310 kDA, nemůže procházet stěnami endotelu. Díky této vlastnosti udržuje intravaskulární tlak tím, že způsobuje pohyb vody do cévního prostoru. Hlavní bílkovina krevní plazmy albumin má molekulovou hmotnost 68 kDA a je zodpovědný za udržování onkotického tlaku.Přeměna na jiné bílkoviny:
 • Přeměna na jiné bílkoviny:
  • Imunoglobulin (IgA, IgG)
  • Albumin
  • Srážecí proteiny (Fibrinogen, C3)
  • ostatní strukturální bílkoviny

Hlavní chování edestinu odpovídá nejvíce definici koloidu, viz níže:

Koloidy (také známé jako koloidní roztoky nebo koloidní systémy) jsou směsi, ve kterých jsou mikroskopicky rozptýlené nerozpustné částice jedné látky suspendovány v jiné látce. Velikost suspendovaných částic v koloidu se může pohybovat od 1 do 1000 nanometrů (10-9 metrů)

Pozitivní účinky Edestinu na lidské tělo

Účinky Edestinu na naše lidský organismus jsou převážně nepřímé. To znamená, že bílkovina je v těle rozštěpena na složkové aminokyseliny a poté použita podle aktuální potřeby.

 • Strukturální proteiny – post trauma, po operační rekonvalescence (svaly, tkáně, DNA, Neurony)
 • Globulární proteiny – imunitní buňky, albumin, globulin, enzymy (transport kyslíku, intravaskulární krevní tlak, imunitní systém, chemické reakce)

Vzhledem k tomu, že většina procesů onemocnění v našem těle je multifaktoriální (způsobená nedostatky různých základních živin, které se nedostávají v dostatečné míře do orgánů nebo poškozených tkání), může být Edestin klíčovým prvkem při zlepšování stavu pacientů.

Využití Edestinu pro nemocné

 1. Onkologické
  • pomáhá stimulovat imunitní systém (Th buňky, Tc lymfocyty) a tím i eliminaci neoplastických buněk.
 2. Infekce (sepse)
  • zachování krevního tlaku, a tím podpoření okysličení koncové tkáně.
  • stimulace imunitního systému (neutrofily, lymfocyty – T a B)
 3. Trauma
  • při závažném krvácení může udržet objem krve, dokud nebude k dispozici krevní transfúze
  • pomáhá při obnově a opravě poškození tkáně způsobeného traumatem
 4. Metabolismus (cukrovka, obezita atd.)
  • pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a zvyšovat citlivost na inzulín, a tím tlumí inzulínovou rezistenci.
  • V dlouhodobém horizontu to může také vést k uspokojivé úrovni sytosti, a proto má celkový dopad na impulzivní stravování, a tedy obezitu.
 5. Neurologické (demence, Alzheimerova choroba, ALS, RS atd.)
  • U některých neurologických onemocnění, jejichž příčinou je nedostatek klíčových bílkovin v důsledku podvýživy, může Edestin pomoci doplnit a tím výrazně zlepšit funkci mozku - zejména u demence. Nicméně již vzniklé chorobné procesy toto nezvrátí.
 6. Hormonální (štítná žláza, PCOS, neplodnost atd.)
  • Hlavní účinky se projevují nepřímou cestou při poskytování základních stavebních kamenů pro většinu hormonů. To může vést k přiměřené hladině hormonů v krvi.
  • Může také pomoci zlepšit bazální metabolickou rychlost (BMR) a celkový metabolismus našeho těla.
 7. Psychologické (deprese, úzkost, bipolární porucha atd.)
  • Může zvýšit přirozenou hladinu serotoninu a tím napomoci psychické rovnováze.
 8. Stabilizace organismu – celková regenerace
  • jako součást léčby pacientů při odvykací kůře závislých na návykových látkách.

Využití Edestinu pro zdravé jednotlivce (bez aktivního onemocnění)

 1. Estetické
  • Pro augmentaci těla různými metodami od injekčního po minimálně invazivní chirurgický zákrok. Tyto metody nebyly podrobeny přísnému testovacímu standardu ve srovnání s léčivými přípravky.
  • Většina z nich používá nějakou formu strukturálních proteinů a sérových plazmatických produktů.
 2. Regenerační
  • IV infuzi vitamínů a minerálů běžně užívanou pro regeneraci při zvýšené intoxikaci (alkohol, návykové látky). Plasma for People Bloody Organic může být takto modifikován a akcelerovat regeneraci.
  • Zlepšená schopnost regenerace buněk může napomoci při jejich předčasném stárnutí.
 3. Preventivní
  • Tato skupina lidí užívá pravidelně doplňky stravy, aby zabránila vzniku chorobných procesů.
  • Ranné fáze výzkumu účinku edestinu naznačují také možnost posílení schopnosti lidského těla při opravě DNA.

Využití Edestinu jako výživového doplňku

Jako složka konopné mouky či celého semene je Edestin součástí zdravé výživy a doporučován odborníky pro denní konzumaci.

Nutriční obsah konopné mouky (HF*)

 1. Bílkoviny (50-60%), z toho:
  1. Edestin (65%)
  2. Albumin (35%)
 2. Mastné kyseliny – esenciální mastné kyseliny (EFA): Omega 3 a Omega 6
 3. Sacharidy – velmi nízký obsah
 4. Ostatní živiny – chlorofyl, hořčík, draslík, síra, fytosteroly, kyselina askorbová, betakaroten, vápník, vláknina, histidin, železo, fosfor, riboflavin, niacin a thiamin, stejně jako nerozpustná vláknina

Současný podpůrný výzkum

Níže naleznete několik vybraných výzkumných prací týkajících se edestinu a jeho vlastností a použití:

 1. Výroba, stravitelnost a alergenita izolátů bílkovin konopí

  leden 2019

  Tento článek se zabývá rozdílem mezi použitím HF* vs HPI* s obsahem 86% proteinů jako doplňku stravy.

  Použité metody
  • Model lidského gastrointestinálního trávení (GIT) – statický
  • Peptidomická analýza
  Výsledek:
  1. Fragmenty 12 bílkovin ze semene byly využitelné.
   • Tyto fragmenty byly prekurzory sekvencí s potenciálními bioaktivními peptidy, které by mohly odůvodnit bioaktivitu hydrolyzátů HPI*.
  2. Tyto údaje podporují použití HPI* jako složky hypoalergenních potravin. Ještě důležitější je, že všechny známé konopné alergeny, včetně hlavního proteinu podobného thaumatinu a LTP, byly eliminovány výrobním procesem HPI, ani fragmenty proteinů nebyly přítomny po GIT.
 2. Zpracování, výživa a funkčnost konopných bílkovin: Recenze

  květen 2019

  Vyzdvihuje chemickou a nutriční kvalitu konopných bílkovin a zdravotní přínosy bioaktivních peptidů z nich odvozených. Zabývá se zpracováním, funkčností a aplikací různých produktů konopných bílkovin, včetně konopné mouky, konopných proteinových koncentrátů a izolátů konopných bílkovin.

  Hlavním cílem tohoto výzkumu je poskytnout aktualizované shrnutí výzkumu konopných bílkovin a vyplnit mezeru ve znalostech při využívání potenciálních přínosů tohoto zdroje bílkovin v oblasti výživy, zdraví a zpracování.

  Použité metody

  Přehled aktuální literatury a publikací. Elektroforéza (Western blotting technika neboli imunoblot) – proteinová analýza HF, HPI ve srovnání se SPI (Izolát sójových bílkovin)

  Výsledek:

  Konopné semínko, nově se objevující rostlinný materiál bohatý na bílkoviny, se stává důležitým alternativním zdrojem bílkovin v potravinářském a nutraceutickém průmyslu. Vzhledem k tomu, že zájem spotřebitelů na celém světě o složky pocházející z přírodních zdrojů neustále roste, očekává se, že poptávka po konopném proteinu rychle poroste. Přestože výzkum v posledních letech pokročil v poznávání chemického složení, nutričních a zdravotních přínosů, zpracovatelských vlastností a funkčního chování konopných bílkovin při zpracování potravin, zůstává o nich stále mnoho neznámého. Například mnoho přítomných minoritních bílkovinných složek nebylo dosud charakterizováno. Je proto zřejmé, že je zapotřebí systematičtějšího výzkumu, který by prozkoumal vztah mezi strukturou a funkčností konopných bílkovin, zejména jejich dílčích jednotek. Navzdory nutriční hodnotě brání špatná rozpustnost nativního konopného proteinu jeho specifickým funkcím a použití v potravinářských systémech. Proto je třeba intenzivně zkoumat technologie modifikující strukturu prostřednictvím vědeckého výzkumu, aby se konopný protein přeměnil na rozpustnější a různorodě funkční protein. Je také zapotřebí dalšího výzkumu, který by zkoumal zdravotní přínosy pomocí molekulárních, buněčných a zvířecích modelů. Tento základní a aplikovaný výzkum je nezbytný pro rozvoj tohoto cenného zdroje bílkovin a rozšíření jeho tržního potenciálu v potravinářském průmyslu.

 3. Fyzikálně-chemické a funkční vlastnosti izolátu bílkovin konopí

  listopad 2006

  Složení aminokyselin a fyzikálně-chemické a funkční vlastnosti izolátu proteinu konopí (Cannabis sativa L.) (HPI) byly vyhodnoceny a porovnány s izolátem sójových bílkovin (SPI)

  Použité metody
  • Gelová elektroforéza (SDS-PAGE)
  • Analýza aminokyselin - automatický analyzátor aminokyselin (Waters), použití PICO.TAG
  • Rozpustnost proteinů (PS) - podle metody Tomotake et al.
  • Schopnost zadržování vody a absorpce tuků (WHC a FAC) - podle metody Tomotake et al.
  • Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) - tepelná denaturace HPI byla zkoumána pomocí tepelného analyzátoru TA Q100-DSC (TA Instruments, New Castle, DE).
  Výsledek:

  Výsledky ukázaly, že HPI má také dobré profily esenciálních aminokyselin potřebných pro kojence podobné profilům kaseinu a SPI. V některých ohledech je výživa HPI lepší než výživa SPI.

  Rozpustnost bílkovin: PS HPI byla minimální při pH v rozmezí 4,0-6,0 a postupně se zvyšovala pod pH 4,0 a nad pH 6,0. Rozpustnost HPI v bílkovinách byla minimální při pH 4,0-6,0 a postupně se zvyšovala nad pH 6,0.

  Závěrem lze říci, že HPI má lepší složení esenciálních aminokyselin a většina esenciálních aminokyselin je dostatečná pro požadavky FAO/WHO navrhované pro kojence nebo děti. Ve srovnání s SPI však vykazuje mnohem horší rozpustnost bílkovin, emulgační aktivitu a schopnost zadržovat vodu. Proto by tato bílkovina měla být upravena tak, aby dosáhla některých cílených funkčních vlastností, než bude moci být použita v potravinářském průmyslu jako vhodný zdroj výživy kojenců a dětí.

 4. Semeno průmyslového konopí: Nutriční kvalita a potenciální funkčnost pro lidské zdraví a výživu

  červen 2020

  Cílem tohoto přehledu je prověřit dostupnou vědeckou literaturu týkající se nutričních a funkčních vlastností konopných semen. Dále jsme revidovali vědeckou literaturu o možném použití konopných semen a jejich derivátů jako doplňku stravy pro prevenci a léčbu zánětlivých a chronických degenerativních onemocnění na zvířatech a lidech.

  Použité metody

  Přehled aktuální literatury a publikací.

  Výsledek:

  V první části práce poskytujeme informace o genetických, biochemických a legislativních aspektech této rostliny, které jsou podle našeho názoru nezbytné pro pochopení rozdílu mezi konopím "průmyslového" a "opiátového typu". V závěrečné části přezkumu bylo rovněž revidováno využití konopí v potravinářském průmyslu jako doplňku krmiv pro hospodářská zvířata. Celkově má tento přezkum v úmyslu podpořit další a komplexní zkoumání o přijímání konopných semen v oblasti funkčních potravin.

 5. Přehled konopí jako potravinového a výživového doplňku

  únor 2021

  Konopí je mimořádná plodina s obrovskou společenskou a ekonomickou hodnotou, protože může být použito k výrobě potravin, textilu, oděvů, biologicky rozložitelných plastů, papíru, barvy, biopaliv a krmiva pro zvířata, stejně jako oleje. Různé části konopné rostliny představují cenný zdroj potravin a složek pro výživové doplňky. Zatímco květenství konopí je bohaté na nepsychoaktivní, ale biologicky aktivní kanabinoidy, jako je kanabidiol (CBD), který působí silným anxiolytikem, spasmolytikem, stejně jako antikonvulzivními účinky, konopná semena mají příjemnou ořechovou chuť a představují cenný zdroj esenciálních aminokyselin a mastných kyselin, minerálů, vitamínů a vláken.

  Použité metody

  Přehled aktuální literatury a publikací.

  Výsledek:

  Tento článek poskytuje komplexní přehled z multidisciplinárního hlediska a vědecké důkazy podporující prospěšné vlastnosti konopí při konzumaci jako potraviny nebo doplňku stravy. Uvádění produktů získaných z konopí na trh podléhá diverzifikovaným předpisům po celém světě.

 6. Intravenózní testování edestinu na zvířatech

  2008

  Firma Parenteral a.s. provedla testování parenterálního roztoku (dnes Plasma for People Bloody Organic) na zvířatech. Hlavním cílem bylo ověřit existenci negativních účinků na testovacích subjektech z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

  Testované subjekty snášely aplikace bez vedlejších účinků. Při analýze dat byla ověřena zvýšená bioaktivita. Zvýšená tvorba bílých krvinek a celkově rychlejší imunitní odpověď organismu byla zaznamenána u nemocných jedinců.

  Použití edestinu IV (nitrožilně)

  Důvody pro nitrožilní využití jsou analogické k jiným druhům léčiv – přímá a cílená aplikace, zvýšení účinku. Orální užití nutně vyžaduje průchod trávícím systémem, který funguje individuálně a není možné přesně nastavit dávkování tak, aby bylo dosaženo žádoucího účinku. V neposlední řadě právě u nemocných pacientů jsou funkce trávícího systému omezeny

  Použití edestinu IV (nitrožilně)

  Důvody pro nitrožilní využití jsou analogické k jiným druhům léčiv – přímá a cílená aplikace, zvýšení účinku. Orální užití nutně vyžaduje průchod trávícím systémem, který funguje individuálně a není možné přesně nastavit dávkování tak, aby bylo dosaženo žádoucího účinku. V neposlední řadě právě u nemocných pacientů jsou funkce trávícího systému omezeny.

  Příklady IV použití roztoku PLASMA FOR PEOPLE BLOODY ORGANIC

  1. Podpůrná léčba u pacientů s aktivním patofyziologickým onemocněním.
   • Infekce: Především jako součást resuscitace tekutin při sepsi a septickém šoku, které pomáhají udržovat krevní tlak a tím podporují odpovídající fungování všech orgánů. Sekundární funkce zahrnují stimulaci imunitní reakce a poskytují stavební materiál pro výrobu protilátek (Imunoglobulinu). Mezi tyto infekce patří bakteriální, virové (včetně COVID-19), plísňové a prvoci.
   • Velké trauma: Používá se k nahrazení ztraceného objemu krve, dokud nelze podat transfúzi RBC nebo dokud nedojde k chirurgickému ošetření.
   • Pooperační zotavení: pomáhá v procesu hojení tím, že poskytuje stavební prvky pro vláknité (strukturální) proteiny.
   • Akutní poškození ledvin (akutní selhání ledvin): udržuje krevní tlak a tím i GFR (glomerulární filtraci) na optimální úrovni.
   • Onkologická léčba: Jako doplňková terapie na podporu odpovídajících energetických hladin u pacienta a podporu lepšího metabolismu.
  2. Podpora zdraví
   • Estetika: Revitalizace/omlazení: zlepšení pružnosti pokožky, vlasová terapie
   • Prevence: Adekvátní infuze snižují oxidační stav v těle, zlepšují hladinu energie a podporují lepší spánek.
*Zkratky

HF: Hemp Flour – Konopná mouka

HPI: Hemp Protein Isolated – Izolovaný konopný protein

Upozorňujeme, že níže uvedené odkazy se týkají pouze abstraktů, chcete-li vidět celý dokument, zašlete nám prosím žádost.

Reference

 1. Dalotto T. The hemp cookbook: from seed to shining seed. Rochester, Vermont: Healing Arts Press; 2000.
 2. Callaway JC. Hempseed as a nutritional resource: an overview. Euphytica 2004;140(1-2):65-72. [Abstract]
 3. Lees RC. Cannabis sativa Seu Indica: Indian hemp. BMJ 1895;1(1780):300-301. [Full Text]
 4. Abel EL, Abel EL. Marihuana, the first twelve thousand years. New York: Plenum Publishing Co.,N.Y., 1980.
 5. Robinson R. The great book of hemp: the complete guide to the commercial, medicinal and psychotropic uses of the world’s most extraordinary plant. Rochester, VT: Inner Traditions Bear & Company, 1995.
 6. Clarke RC, Merlin MD. Cannabis: evolution and ethnobotany. Plant ecology and evolution. University of California Press, 2013.
 7. Osburn L. Hemp seed: the most nutritionally complete food source in the world. Hemp Line Journal 1992;1(2):12-13. [Full Text]
 8. Hemp Foods Australia 2014. [Link]
 9. Wang XS, Tang CH, Yang XQ, et al. Characterization, amino acid composition and in vitro digestibility of hemp (Cannabis sativa L.) proteins. Food Chemistry 2008;107(1):11-18. [Abstract]
 10. House JD, Neufeld J, Leson G. Evaluating the quality of protein from hemp seed (Cannabis sativa L.) products through the use of the protein digestibility-corrected amino acid score method. J Agricultural Food Chem 2010;58(22):11801-11817. [Abstract]
 11. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. Molecular cell biology. 4th edition. New York: W. H. Freeman, 2000.
 12. Hemp Industries Association (HIA) 2014. [Link]
 13. Benhaim P. How hemp seed oil could offer new hope to epilepsy sufferers. NutraIngredients.com 2015. [Link]
 14. Budwig J. Flax Oil as a true aid against arthritis, heart infarction, cancer and other diseases. Apple Publishing: Vancouver, 1994.
 15. Industrial hemp information and advocacy. Vote Hemp 2015. [Link]
 16. Manitoba Harvest Hemp Foods 2015 [Link]
 17. Production, digestibility and allergenicity of hemp (Cannabis sativa L.) protein isolates, 2019 [Link]
 18. Processing, Nutrition, and Functionality of Hempseed Protein: A Review, 2019 [Link]
 19. Physicochemical and functional properties of hemp (Cannabis sativa L.) protein isolate, 2006 [Link]
 20. The seed of industrial hemp ( Cannabis sativa L.): Nutritional Quality and Potential Functionality for Human Health and Nutrition, 2020 [Link]
 21. A Review of Hemp as Food and Nutritional Supplement, 2021 [Link]
 22. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry. 5th edition. New York: W H Freeman; 2002. Chapter 3, Protein Structure and Function. [Link]
 23. Koshland, Daniel E. and Haurowitz, Felix. "protein". Encyclopedia Britannica.,1985–95 [Link]
 24. Mathew J, Sankar P, Varacallo M. Physiology, Blood Plasma. [Updated 2021 Apr 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. [Link]
 25. Conley, C. Lockard and Schwartz, . Robert S. (Invalid Date). Plasma. Encyclopedia Britannica [Link]
 26. Yawn, D. H. (Invalid Date). Plasma. Encyclopedia Britannica [Link]
 27. Wikipedia contributors. (2021, June 24). Blood plasma. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. [Link]
 28. Who Needs Plasma Therapies? . (2020). Retrieved from DonatingPlasma.org: [Link]
 29. Nall, R. (2018). What Is Plasma and Why Is It Important? Retrieved from Healthline: [Link]
 30. The Importance Of Plasma In Blood. (n.d.). Retrieved from American Red Cross: [Link]
 31. Hitchcock D. I. (1922). THE COLLOIDAL BEHAVIOR OF EDESTIN. The Journal of general physiology, 4(5), 597–615. [Link]
 32. Peiyi , S., Zili, G., Minwei, X., Jiajia, R., & Bingcan, C. (2020, November). Physicochemical and structural properties of proteins extracted from dehulled industrial hempseeds: Role of defatting process and precipitation pH. Elsevier - Food Hydrocolloids. [Link]
 33. Osborne, T. B., & Harris, I. F. (1905, August). THE SOLUBILITY OF GLOBULIN IN SALT SOLUTION. American Journal of Physiology. [Link]