Projekt - Příležitost

Postup

Hlavním cílem projektu je zahájení výroby Plasma for People Bloody Organic, patentování výrobního procesu, získání certifikátu umožňujícího dodávky do zdravotnických zařízení po celém světě.

Fáze projektu

 1. 2022 - Příprava

  Cíle: příprava a zahájení klinické studie se zaměřením na Kachexii s následnou certifikací jako vysoce efektivní intravenózní výživy. Podání žádosti na získání dotace financování technické dokumentace pro výrobu. Příprava žádosti o financování výrobní linky na další rok. Dokončení strategie pro uvedení tokenů Plasma for People na burzu. Zahájení prodeje produktu Plasma for People Bloody Vital.

  Náklady 3.500.000 €
  Zisk z prodeje 100.000 €
 2. 2023 - realizace

  Cíle: Analýza dokončené studie. Příprava na certifikaci v dalších zemích. Příprava další klinické studie. Rozšíření mezinárodní spolupráce spojené s edukací odborné veřejnosti, zejména lékařů. Odkoupení patentu a příprava na patentování výroby a užitného vzoru. Výstavba závodu na výrobu čistého konopného proteinu. Zahájení obchodní činnosti produktu Plasma for People Bloody Organic. Zahájení dodávek v rámci omezeného režimu.

  Náklady 10.000.000 €
  Zisk z prodeje 600.000 €
 3. 2024-2026 - development

  Cíle: Dle výsledků spolupráce a studií rozšíření produktové řady a patentová ochrana jednotlivých produktů. Zahájení následné klinické studie. Konsolidace výroby a navýšení její kapacity na ekvivalent cca 2,5 milionu litrů Plasma for People Bloody Organic. Postupnou obchodní činností a rozšiřováním certifikací po světě zajistit 80% vytíženost výroby. Obchodní zaměření na výrobce parenterálních roztoků a výrobce krevní plazmy po celém světě.

2024

Náklady 5.700.000 €
Zisk z prodeje 4.200.000 €

2025

Náklady 2.900.000 €.
Zisk z prodeje 8.000.000 €

2026

Náklady 3.700.000 €
Zisk z prodeje 15.600.000 €

Data pro rozvahu

Pracujeme s dosud neschváleným produktem, který přináší inovaci v řadě aspektů. Je tedy nesnadné verifikovat data, když nemáme plnohodnotné srovnání. Jednotlivé údaje budeme v průběhu času upřesňovat. Například odhad vývoje cen technologií a cena práce je velmi problematická. Tedy u výhledu delšího než jeden rok, záměrně navyšujeme náklady o zhruba 30 %. Stejně přistupujeme k odhadu vývoje prodeje, držíme se spíše krizové varianty. Zisk z prodeje je složen z produktu Bloody Vital, kde máme velmi přesné údaje, a Plasma for People Bloody Organic, kde je dodržení údajů závislé na dokončení výroby, certifikaci a také na odhadovaném zisku 7,5 € z jednoho prodaného litru. Rozsah a potenciál prodejních kanálů zahrnujeme do čísel v pesimistické variantě.

Pro představu o celosvětovém trhu vycházíme se studie WHO o produkci krevní plazmy z roku 2015, kde je celková roční produkce na 80.000.000 litrech. K pokrytí celosvětové potřeby by bylo třeba vyrobit dalších 100.000.000 litrů. Ze stávajícího užití produkce plazmy můžeme potencionálně nahradit zhruba 16.000.000 litrů a vyrobit dalších 20.000.000 litrů pro pokrytí akutního nedostatku. Řádově vyšší potenciál má využití jako intravenózní výživy, kde se naše primární zaměření (kachexie) týká zhruba 6% populace. Celkový výstup budeme schopni upřesnit po ukončení a analýze výsledků klinické studie.

Financování projektu

Pro naplnění cíle projektu Plasma for People je potřeba investovat bezmála 26.000.000 €. Chceme také využít možnosti dotací z evropských programů pro výzkum a inovace. Dalšími zdroji financování mohou být podpůrné projekty v rámci WHO, a to formou dotace, nebo jako potencionální odběratel Plasma for People Bloody Organic. Další nástroje pro zajištění financování jsou předmětem rozvahy a budou časem upřesněna.

Ekonomický výhled projektu

  Přípravná fáze Realizace   Rozvoj  
Rok 2022 2023 2024 2025 2026
Provozní náklady -100 000 € -5 000 000 € -1 700 000 € -2 700 000 € -3 700 000 €
Investice patenty, výrobní technologie) -400 000 € -5 000 000 € -1 000 000 €    
Klinické testy -3 000 000 €   -3 000 000 €    
Zisk z prodeje 100 000 € 600 000 € 4 200 000 € 8 000 000 € 15 600 000 €
Kumulativní zisk/ztráta -3 400 000 € -12 800 000 € -14 300 000 € -9 000 000 € 2 900 000 €
Celkové investice 3 500 000 € 10 000 000 € 5 700 000 € 2 700 000 € 3 700 000 €

Napište nám

Kontaktní formulář
Nebo nám zavolejte.
Miroslav Mašata, CEO
(+420) 733 120 761