Edestin a Organická plazma

Naše řešení – Plasma for People Bloody Organic na bázi edestinu

Naše řešení vychází zejména z patentu a následného vývoje, kde jsme již nyní schopni připravit základní stavební kámen – edestin, v čistotě 99,9 %. Veřejné povědomí o tomto přírodním proteinu není rozšířené, ale při bližším zkoumání je možné dohledat nezávislé studie, které potvrzují blahodárný účinek na lidský organismus a také významnou podobnost s gamaglobulinem, tedy s významnou součást krevní plazmy.

Plasma for People Bloody Organic bez dalších úprav může sloužit jako superpotravinová výživa, plasmatický expandér a také jako doplněk léčby celé řady nemocí. 

Cílem naší technologie je zahájení výroby alternativy krevní plazmy.  Porovnání v tabulce.

 

  Krevní plazma Bloody Organic Shoda
H2O 90 % 90 % OK
HProteiny 7 % 7 % OK
Sůl [NaCl] 0,9 % 0,9 % OK
Vitamíny / Minerály 2,1 % 2,1 % OK
Hormony / Autoimunitní látky / Enzymy 2,1 % 0 % X
  SHODA 98 %  

Složení základního produktu bude modifikováno dle potřeb a konkrétního použití.

Jak se získává

Základem naší technologie výroby Plasma for People Bloody Organic je protein obsažený v semenu konopí-edestin. Během procesu zpracování se postupně oddělují nežádoucí složky. Výsledkem je pak čistý protein (99,9 %), který se dále upravuje, aby jej bylo možné rozpustit ve fyziologickém roztoku. Výsledná tekutina je mléčná nažloutlá a všechny složky v ní obsaženy jsou dokonale rozpuštěné.

Výhody našeho řešení

  1. Nízká výrobní cena. Náklady na výrobu 1 litru Plasma for People Bloody Organic jsou zhruba 1 euro v laboratorních podmínkách, cena za vak a fyziologický roztok je 3,5 eura. Výrobní náklady na hotový produkt jsou tedy 4,5 eura. Při zavedení velkovýroby očekáváme desetinové výrobní náklady.
  2. Příprava. Primárně získaný protein edestin je k dispozici ve formě prášku, který může být jednoduchým rozpuštěním ve fyziologickém roztoku aplikován nitrožilně přímo do těla pacienta. Míchání s fyziologickým roztokem lze přirovnat k přípravě instantních nápojů. Aplikace finálního proteinu počítá s výrobou hotových vaků s Plasma for People Bloody Organic a také s ampulemi, které bude možné míchat na místě potřeby v neomezeném množství.
  3. Skladovatelnost. Díky práškové formě lze koncentrát edestinu naší výroby skladovat v daleko menším prostoru, vzhledem k absenci samotné tekutiny. Pro vytvoření Plasma for People Bloody Organic je třeba 9,2 g (instantního) práškového edestinu na 1 litr fyziologického roztoku.
  4. Dlouhá trvanlivost. U hotových vaků, uchovávaných v chladu, je trvanlivost odhadována na 12 měsíců. V práškové formě vydrží až 10 let. (uchování ve vakuovém balení a 100 % dekontaminováno)
  5. Absence autoimunitní reakce. Stabilní edestinový roztok může v principu vyřešit běžně známé problémy aplikace krevní plazmy (možnost anafylaktického šoku, napadení lidskými viry HIV, hepatitidy, BSE, SARS, lymské boreliózy nebo retroviry, priony aj.). Z pilotních poznatků je zřejmé, že edestin nevyvolává negativní imunologické reakce u testovaných subjektů, ale naopak částečně umocňuje efektivitu imunologických reakcí organismu.
  6. Čistota. Z principu výroby Plasma for People Bloody Organic je jasné, že připravený roztok nemůže být kontaminován žádnou z výše uvedených infekcí, a tudíž významně zvyšuje bezpečnost při podání plazmy pacientovi. Jednou z výhod řešení je i možnost podání pacientům, kterým náboženské nebo etické vyznání nedovoluje přijmout klasickou krevní transfúzi.

Současný stav

Patent na výrobu alternativy krevní plazmy byl zapsán v roce 2008. Realizační tým pod vedením zkušených vědců z oblasti farmacie provedl řadu pokusů na zvířatech, zejména na primátech. V rámci aplikace hotového roztoku nebyly zjištěny nežádoucí účinky. Byl zaznamenán nárůst vitální činnosti organismu. Přípravek byl zkoumanými subjekty přijímán bez problémů.

Ve spolupráci s autorizovaným certifikačním pracovištěm jsme (podle zásad správné laboratorní praxe) uskutečnili ověřovací test intravenózní aplikace edestinového roztoku jako potenciální alternativu ke krevní plazmě a tím jsme uzavřeli pilotní program našeho výzkumu.

Dále se projekt zaměřil na postup při výrobě a na úpravu čistého proteinu k získání vlastnosti rozpustnosti ve vodě. Začátkem roku 2019 se podařilo vyřešit formu aplikace a navrhnout linku (base design) na výrobu s ohledem na potřeby dalšího postupu.

Začátkem roku 2020 jsme založili společnost Plasma for People Technology a.s. Celosvětová situace v souvislosti s COVID 19 zbrzdila naše snahy, ale také vytvořila nové příležitosti.

Společnost Plasma for People Technology a.s. je výhradním uživatelem patentu firmy Parenteral a.s., která je vlastníkem patentu. Dále má společnost předkupní právo na patent a s tím souvisejícím duševním vlastnictvím.

Připravili jsme produkt doplňku stravy s názvem Plasma for People Bloody Vital, který je registrován v EU. Jedná se o obohacenou konopnou mouku s vysokým obsahem edestinu. Tento schválený výrobek je primárně určen pro testování účinků na lidský organismus. Za tímto účelem jsme v kontaktu s řadou lékařů-odborníků, kteří nám pomáhají optimalizovat dávkování a ověřují prakticky závěry nezávislých výzkumů. Závěry těchto aktivit nám pomohou určit správné složení pro jednotlivé aplikace. Výsledky testů dopadly nad očekávání, a tak jsme přehodnotili původní záměr a připravili strategii pro uvedení produktu na trh.

V roce 2021 jsme obohatili náš tým o nové členy a dokončili research paper, jako shrnutí dosavadního výzkumu využití edestinu a jeho účincích na lidský organismus. Právě díky této činnosti jsme přehodnotili náš plán pro další výzkum a definovali jsme strategii pro zahájení práce na klinické studii se zaměřením na Kachexii s následnou certifikací jako vysoce efektivní intravenózní výživy. Kachexie je stav, kdy tělo postrádá dostatečné množství bílkovin v těle a tento nedostatek začne kompenzovat rozložením buněk zdravých. Problémy s ní spojené zahrnují – předčasné stárnutí, podvýživa, ztrátu hmotnosti, chronická onemocnění (HF, CKD, COPD), onkologie, metabolické problémy, endokrinologická dysfunkce, anorexie, stavy po virózách (včetně COVID19).

V rámci marketingových aktivit jsme se omezili na přípravu strategie pro fázi presale, podporu Projektu Plasma for People Bloody Organic a také nového produktu Plasma for People Bloody Vital. Projekt jsme představili části akademické obce.